Шукурова Фазилат Нармаматовна

Кафедра ассистенти

 • Манзил: 100109, Тошкент ш. Форобий кўчаси 2,
 • Тел.: +998 71 214-90-41, Ички тел.: 121,
 • Факс: +998 71 214-90-41,
 • E-mail: fazilat.shukurova@tma.uz

Таълим:

 • 2004-2011 йй. – Тошкент тиббиёт академияси даволаш факультети талабаси
 • 2011-2014 йй. – Тошкент тиббиёт академияси «Терапия» мутахассислиги магистранти
 • 2020-ҳ.в. – Тошкент тиббиёт академияси «2-сон Ички касалликлар пропедевтикаси » кафедраси таянч докторанти

Иш фаолияти

 • 2014-2015 йй. – Тошкент тиббиёт академияси “Ҳамширалик иши” кафедрасида ассистенти
 • 2015-2017 йй. – Тошкент тиббиёт академияси “Ички касалликлар пропедевтикаси, гематалогия, ҳарбий дала терапияси ва лаборатория иши” кафедрасида ассистент
 • 2017-2019 йй. – Тошкент тиббиёт академияси “Ички касалликлар пропедевтикаси” кафедраси ассистенти
 • 2019 – х.в. . – Тошкент тиббиёт академияси “2-сон ички касалликлар пропедевтикаси” кафедраси ассистенти

Илмий фаолияти:

 • 2020 йил 1 январидан Тошкент тиббиёт академияси «2-сон Ички касалликлар пропедевтикаси » кафедраси таянч докторанти сифатида «Сурункали вирусли гепатитлар билан касалланган беморларда ассоциирланган артритнинг кечиши ва даволашнинг хусусиятлари» мавзуда илмий изланиш олиб бормоқда

Асосий амалиёт йўналиши:

 • Ревматоид артрит, вирусли гепатитларнинг ревматологик кўринишлари.

Асосий илмий йўналиши:

 • Ревматоид артрит, вирусли гепатитларнинг ревматологик кўринишлари хусусияти ва даволаш тамоиллари.

Нашр қилинган илмий ишлари охирги 5 йил:

Мақолалар:

 1. « Особенности суставного синдрома при псориатическом артрите» (.pdf)
  Псориатик артритда бўғим синдромининг хусусиятлари. Журнал Ассоциации ревматологов России Научно-практическая ревматология 2014;
 2. « Факторы риска раннего развития атеросклероза у больных ревматоидном артритом» (.pdf)
  «Ревматоид артритли беморларда атеросклерознинг эрта ривожланиши учун хавф омиллари»
  Журнал Ассоциации ревматологов России Научно-практическая ревматология 2014;
 3. «Нарушения проводимости сердца у больных ревматоидным артритом» (.pdf) Терапевтический вестник УЗБЕКИСТАНА 2014,№ 4; 11.2014;
 4. «Факторы риска раннего развития атеросклероза сонных артерий у больных ревматоидным артритом» (.pdf). Терапевтический вестник УЗБЕКИСТАНА 201 № 2
 5. «Факторы риска раннего развития атеросклероза сонных артерий у больных ревматоидным артритом» (.pdf).  MEDICUS international medical journal №6(6)2015 Волгоград, 2015. 107 стр
 6. «Роль дуплексного сканирования при атеросклеротическом поражении сонных артерий у болных ревматоидным артритом» (.pdf). Терапевтический вестник УЗБЕКИСТАНА 2017,№ 3
 7. « Волчаночный нефрит у мужчин» (.pdf)
  «Эркакларда тизимли қизил бўрича нефрити»
  Терапевтический вестник УЗБЕКИСТАНА 2017
  ,№ 3;
 8. « Поражение экстракраниальных сосудов у больных ревматоидным артритом» (.pdf)
  «Ревматоид артрит билан оғриган беморларда экстракраниал томирларнинг зарарланиши»
  Терапевтический вестник УЗБЕКИСТАНА 2017,№ 139 бет
 9. «Юрак-қон томир касалликларида Ибн Сино қарашлари ва сурункали юрак етишмовчилигида ферментурия кўрсаткичларини ўрганиш» (.pdf) .  Ибн Синонинг илмий- маданий меъросининг аҳамияти ва кни фан тараққиётидаги ўрни мавзусидаги IX Ибн Сино ўқишлари-халқаро илмий-амалий анжумани, 24-25-ноябрь 2017-йил Бухоро
 10. «Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар таъсири натижасида чақирилган гастропатияларни даволашда протон помпа ингибитори, цитопротекторлар ва уларнинг комбинациясини меъда шиллиқ»(.pdf)  . Инфекция,иммунитет и фармакология научно-практический журнал  2019 йил;
 11. «Оценка эффективности действия некоторых ингибиторов протонной помпы, цитопротекторов и их комбинаций на показатели синтеза окиси азота в слизистой ткани желудка при индометациновой гастропатии» (.pdf). Тошкент тиббиёт академияси ахборотномаси 2019 йил № 2 сон