The modern Medical WordPress Theme

Ўқув ишлари

Ўқув фани ўқитилиши бўйича услубий кўрсатмалар. Ички касалликлар пропедевтикаси барча касалликларнинг симптом ва синдромларини, ички аъзолар касалликлари диагностикасида қўлланиладиган касаллик ва янги текширув усулларини, ташхис қўйиш ва беморнинг тиббий баённомасини ёзишни ўргатади. Симптоматология ва диагностикани ўқитишни хусусий патологияни ўргатишдан ажратб бўлмайди, яъни, бир томондан ўрганиш йўллари ва билиш усуллари, бошқа томондан объектив билиш орасида фарқ…

Илмий ишлар

2018 йилда химоя килинган диссертациялар. Ф.И.Ш, Лавозим туг.й. тема химоя жойи ва санаси, № махсус кенгаши муддати амалга ошириш натижалари ТухтаеваНигораХасановна ассистент 1973 Особенности течения и эффективность лечения больных ревматоидным артритом в зависимости от нарушения микробиоценоза желудка. Каримов М.Ш. Научный Совет DSc.27.06.2017.Tib.30.02 Ташкентской медицинской академии 2014-2018 гг Результаты внедрения позволили нивелировать основные клинические симптомы ревматоидного…

Ички касалликлар кафедраси илк бор 1920-йилда Туркистон Давлат Университети базасида ташкил этилган. 1943-йилга қадар кафедрани профессорлар: А.Н. Крюков, М.И. Славин, Н.И. Рагоза, Г.Ф. Манкуслар бошқаришган.

1943-йилда кафедра санитар-гигиения ва педиатрия факультетларига бўлингач, даволаш факультетининг ички касалликлар пропедевтикаси кафедрасини 1971-йилгача ЎзССР ФА мухбир аъзоси, хизмат кўрсатган фан ходими профессор Исмаилов Н.И. бошқарди.

Кейинги йилларда кафедрани Профессор Турсунходжаева М.С., доцент Косимов Э.Ю., профессор Карабаева Р.А,, профессор Вахабова У.К., Доцент Муминова Ш.Г.лар бошқаришган.

1990-йилда Тошкент тиббиёт институти базасида 2 институт ташкил қилинди: Биринчи ва Иккинчи Тошкент Давлат тиббиёт институтлари:

Биринчи Тошкент Давлат тиббиёт институти Ички касалликлар пропедевтикаси кафедрасига 1990-йилда профессор Карабаева Р.А раҳбар бўлган. 2000-йилдан профессор Каримов М.Ш. кафедра мудири этиб сайланди.

Иккинчи Тошкент Давлат тиббиёт институти Ички касалликлар пропедевтикаси кафедрасига 1990-йилда профессор Косимов Э.Ю кафедра мудири бўлиб тайинланган. 2004-йилдан профессор Зокирходжаев Ш.Я. кафедра мудири этиб тайинланди.

2005-йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли фармонига асосан Биринчи Тошкент Давлат тиббиёт институти ва Иккинчи Тошкент Давлат тиббиёт институтлари негизида Тошкент тиббиёт академияси ташкил этилди. 2015-йилда 2 та Ички касалликлар кафедраси бирлаштирилди ва ҳозирги кунда кафедрани Профессор Каримов М.Ш. бошқармокда